Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen 

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Lokalhistorie

 

Samlingen

Lokalsamlingen i Sandefjord Bibliotek befinner seg i 2. etasje. Det er en spesialsamling med litteratur om Sandefjord og Vestfold forøvrig. Her kan du bl.a. finne:
 

  • bygdebøker
  • by- og bygdehistorier
  • folketellinger 
  • kirkebøker
  • tidsskrifter
  • avisklipp
  • mikrofilm

Leseapparat og mikrofilm

Biblioteket disponerer 1 leseapparat med kopimulighet for mikrofilm og fiche. Reservering kan gjøres på telefon, sms, epost

mikrofilm finnes i biblioteket:

  • Kirkebøker for Sandefjord og Sandar - komplett Liste
  • Kirkebøker fra andre kommuner i Vestfold - et utvalg Liste
  • De lokale avisene - komplett

Kirkebøkene på mikrofilm er ordnet etter navn og nr på filmen, dvs: alle filmer som heter PF er ordnet i stigende nummerrekkefølge, det samme med NOR1. For lettere å holde orden, har biblioteket merket rullene med et internt nummer: blå merkelapp med nr fra 1 og oppover.

Bygdebøker og mikrofilm som ikke Biblioteket har selv, kan lånes fra andre bibliotek.
Kontakt oss på epos, sms, telefon


Klipparkiv

Biblioteket har et klipparkiv med lokalhistoriske emner. Liste.  Disse kan ikke lånes med hjem, bare benyttes i Biblioteket. Kopimaskin og skanner er tilgjengelig: 2 kr. pr. kopi.


Nyttige håndbøker for slektsforsking

Metode:
Hvordan forske på slekta - lån en metodebok: Bokliste

Fortegnelser over slektsbøker:
Disse kan sees på i biblioteket - henvendelse i Veiledningen:
Fyllingsnes: Norsk lokalhistorisk litteratur: ein bibliografi ca 1900-1996
Paulsen: Bibliografi over gårds- og ættesogene i Norge. 1. utgave, 2008
Norske slektsbøker
Norske stamtavler

Søk etter bygdebøker i Biblioteksøk

Andre nyttige håndbøker:
Tetmo: Ordbok for slektsforskere
Klettum: Herred, prestegjeld og sogn i Norge: med forandringer gjennom tidene

Register til kirkebøker på mikrofilm - her finner du hva som er filma og nummer på filmen/fichen

Trenger du hjelp? Lokalavdelingen av DIS-NORGE kan være behjelpelig


Pekere til slektsressurser

Biblioteket har samlet pekere til aktuelle ressurser på nettet

Sist oppdatert 23.01.2015