Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Hjelp for synshemmede og dyslektikere


Voxit - brukerhåndbok

Talesyntese 
– et hjelpemiddel for alle 
som sliter med å lese 

 

Sliter du med å lese? Blir tekst en ”grøt” som bare skaper frustrasjon og fortvilelse? Da kan kanskje en talesyntese løse dette problemet for deg. 

Med et tekst-til-tale system vil du kunne få lest opp all tekst som kan vises på en dataskjerm. Tekst på Internett, i en tekstbehandler, i et regneark eller innskannet tekst, vil kunne leses opp for deg ved bruk av en talesyntese. 

Talesyntesen er nyttig for alle som synes lesing er vanskelig, men kanskje spesielt for elever, studenter og mennesker som daglig må forholde seg til skrevet tekst i studier eller arbeid.

Talesyntese

Biblioteket har 3 lisenser, og programmet er installert på Internettmaskin nr. 1 og 2, samt kontormaskin nr. 1.

Brukerne kan velge mellom norsk eller engelsk tale.

Kontormaskin nr. 1 har også mulighet for skanning av tekst som kan limes rett inn i talesynteseprogrammet. Bruksanvisning

Mer informasjon om Kontoravdelingen og Internett

Ta kontakt med oss på telefon, faks, SMS eller epost for mer informasjon eller reservering av tid på maskinen, eller henvend deg i Veiledningen. I Veiledningen får du også utlevert hodetelefon og brukermanual. Kjenner du ikke programmet fra før demonstrerer vi det gjerne for deg!

Programmet er en gave fra Dysleksiforeningen I Vestfold

Sist oppdatert 10.02.05