Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen - Detaljert søk

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Ansatte

Navn:

Stilling og funksjon:

E-post:

Tlf:

Aarhus, Hege Leder
Skranke
Hege.Aarhus@sandefjord.kommune.no 33416765
Austnes, Inger Sofie Frog Leder
Barneavdeling
Inger.Sofie.Frog.Austnes@sandefjord.kommune.no 33416754
Bergan, Tale Bibliotekar
barneavdeling
Tale.Bergan@sandefjord.kommune.no 33416743
 Freberg, Anja Skovly Bibliotekassistent Anja.Skovly.Freberg@sandefjord.kommune.no 33416740
Grinde, Veslemøy Bibliotekar
Voksenavdeling
Veslemoy.Grinde@sandefjord.kommune.no 33416752
Haraldsen, Heidi Bibliotekar Barneavdeling  Heidi.Haraldsen@sandefjord.kommune.no 33416753
Haraldsen, May Bibliotekar
Oppsøkende virksomhet
May.Synnove.Haraldsen@sandefjord.kommune.no 33416744
Henriksen, Lene Kr. Sekretær Lene.K.Auensen.Henriksen@sandefjord.kommune.no 33416740
Karpinska-Jørgensen, Jolanta Sekretær, Innkjøp Jolanta.Karpinska-Jorgensen@sandefjord.kommune.no 33416742
Larsen, Anne Grethe Sekretær Anne-Grethe.Larsen@sandefjord.kommune.no 33416740
Larsen, Dag Arne Sekretær Dag.Arne.Larsen@sandefjord.kommune.no 33416740
Lunde, Kjersti Gulli Bibliotekar
Voksenavdeling
Kjersti.Gulli.Lunde@sandefjord.kommune.no 33416755
Muhle, Kirsten Litteraturformidler Kirsten.E.Falch.Muhle@sandefjord.kommune.no 33416749
Okun, Nina Bibliotekassistent Nina.Andrea.Okun@sandefjord.kommune.no 33416740
Olsen, Mette Løve Bibliotekassistent   33416740
Peters, Michael Bibliotekar
Voksenavdeling
Hvalfangstsamling
Jorg-Michael.Peters@sandefjord.kommune.no 33416747
Sætre, Bjarne Seksjonsleder Bjarne.Setre@sandefjord.kommune.no 90736180
Søgaard, Miriam Chantal Bibliotekassistent Miriam.Chantal.Sogaard@sandefjord.kommune.no 33416740
Tessmer, Beatrice Bibliotekar
Voksenavdeling
Beatrice.Tessmer@sandefjord.kommune.no 33416746
Østad, Anette Enhetsleder Anette.Borge.Ostad@sandefjord.kommune.no 33416748

Sist oppdatert 15.02.2017