Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen 

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Sandefjord bibliotek - litt fakta


Litt historikk:

1894: Sandefjord bibliotek begynte i et skap i folkeskolenes læreværelse, men flyttet snart til et tilbygg til vaktmesterboligen - i et fjøs!
1900: Totalskadet ved bybrannen 16.03
1901: Biblioteket var et stort rom i 3. etasje i den nye Middelskolen
1914: Flyttet til Folkeskolen, 1. etasje i tilbygget
1936: Kathrineborg, 2. etasje. Rommelige lokaler i forhold til tidligere, men ble betraktet som midlertidig pga beliggenheten
1954: Første forslag om felles bibliotekbygg med Sandar
1975: Nytt bibliotekbygg står ferdig etter mange år og mange forslag
1998: Renovering av lokalene: nytt gulvbelegg og nye møbler gir Biblioteket et moderne og funksjonelt uttrykk
1999: Planer om nytt bibliotek på "Tivolitomta"
2003: Disse planene er nå "lagt på is" inntil videre"


Noen tall:

Hovedbibliotek, ingen filialer

Antalll ansatte: 17 (ca 16 årsverk)

For omtale av siste års statistikk:
> Statistikk for Sandefjord bibliotek

 


Ansatte

Oversikt over ansatte med telefonnummer, epostadresse og bilder

> til adresseoversikten


Lånereglement

> Reglement på norsk, engelsk og tysk


Åpningstider

> Til åpningstidene

I ferier er det endrede åpningstider


Ordensreglement

Last ned PDF-utgave

Ordensreglement, vedtatt av Kultur- og fritidsutvalget 24. mai 2011

Sist oppdatert 12.07.2011